NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

24 MART 2019, PAZAR   

48

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

    Yayına Giriş Tarihi: 30.03.2018  Güncellenme Zamanı: 30.03.2018 14:54:41  
 

Etkinliğin Tarihi:
17.04.2018 - 20.04.2018

Etkinliğin Yeri:
İMO BURSA ŞUBE

 

17-18-19-20.04.2018 TARİHLERİNDE BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR.

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu`nda bilirkişi, "çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişi" olarak, "Bilirkişilik Temel Eğitimi" ise "bilirkişiliğe başvuru öncesinde alınması gereken zorunlu eğitim" olarak tanımlanmıştır.Bilirkişilik Temel Eğitimleri Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilecektir. 3 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanan yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinde Odamız Bilirkişilik Temel Eğitimi vermeye yetkili kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Şubelerimizden gelen eğitimci bilgi ve belgeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı`na yetkilendirme başvurusu onaylanmış olup kısa süre içinde Bilirkişilik Temel Eğitimleri vermeye başlanacaktır.

Bilirkişilik Temel Eğitimleri aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

1. Eğitime katılım için aranacak şartlar:

a) Bilirkişilik temel eğitimi kayıt formu katılımcı tarafından fotoğraf yapıştırılarak dolduracak ve bizzat imzalanacaktır.

b) Eğitim en çok 24 kişilik sınıflar halinde düzenlenecek olup, eğitim ücretinin yatıran kişilerin başvuru sırası dikkate alınacaktır.

c) Odamız üyeleri ve TMMOB`ye bağlı Odaların üyelerinin aidat borcu bulunmayacaktır.

d) Katılımcılar, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu`nun 10. maddesinde yazılı bilirkişiliğe kabul şartlarını taşıyacaklardır.

e) Katılımcılarda aranan 5 yıllık mesleki deneyim; TMMOB`ye bağlı odalar için Oda kaydı, kamuda çalışanlar için en az 5 yıl süreyle bizzat mühendis olarak çalıştıklarını belirten çalıştıkları kurum onaylı belge alınacaktır.

f) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlayan katılımcılara en geç 15 gün içinde 3 yıl geçerli olan katılım belgesi verilecektir.

g) Bilirkişilik temel eğitimi bilirkişiliğe başvuru öncesinde alınması gereken zorunlu eğitim olup, derslere devam durumunu gösteren çizelgede toplam 24 saatlik derslerden en fazla 2 saatine katılmayan kişilerin eğitim programıyla ilişiği kesilecek, katılım belgesi düzenlenmeyecek, ücret iadesi yapılmayacaktır.

h) Uygulama eğitimi esnasında Bilirkişilik temel eğitimi değerlendirme anketi yapılacaktır.

ı) Eğitimci ve katılımcı üyelerimize verilecek meslek içi eğitim puanı Meslek İçi Eğitim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Ücret : TMMOB Üyeleri için 600.-

TL TMMOB Üyesi Olmayanlar için 750.- TL

Kayıtlarda Odamız üyeleri önceliklidir.

HESAP BİLGİLERİ : • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yapı Kredi Bankası 84149725 (IBAN NO: TR92 0006 7010 0000 0084 1497 25) No`lu banka hesabına yatırılabilir.

Kurs ücreti yatırıldığına dair dekont ve kayıt formunun Şubemize iletilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER: İMO Üyeleri için; • 1 Adet Fotoğraf • Kayıt formu aslı • Kurs ücreti dekontu • Aidat borcu olmaması • Nüfus cüzdanı fotokopisi TMMOB`a bağlı Odaların üyesi olmayanlar için; • 1 Adet Fotoğraf • Kayıt formu aslı • Üyelik belgesi (İMO dışındaki TMMOB üyeleri başvurularında geçerlidir.) • Diploma aslı ve fotokopisi • Kurs ücreti dekontu • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Sayfayı Yazdır