NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ 4708 SAYILI YAPI DENETİM KANUNU HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

24 NİSAN 2019, ÇARŞAMBA   

41

4708 SAYILI YAPI DENETİM KANUNU HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

    Yayına Giriş Tarihi: 23.05.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 23.05.2018 14:33:47  Yayınlayan Birim: BURSA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 23.05.2018 13:54:00

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu Hakkında Yapılan Değişiklik , 7143 sayılı Kanunla Resmi Gazetede yayımlandı

18.05.2018 tarih ve 30425 sayıılı Resmi Gazetede yayınlanan 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu Hakkında yapılan değişiklikler ;

MADDE 18- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü, beşinci ve altıncı cümleleri yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. "f) Hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyeti: Binalarda, yapı inşaat alanının, Bakanlıkça Yönetmelik ile belirlenen birim maliyeti veya birim maliyetleri ile çarpımından elde edilen bedeli," "n) Yardımcı kontrol elemanı: Denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapacak olan mimar ve mühendisler ile Bakanlıkça sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine katılabilen teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri,"

MADDE 19- 4708 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yapı denetim hizmet sözleşmeleri, yapı sahipleri ile Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslara göre elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları arasında akdedilir. Bu sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir. Yapı denetim hizmet sözleşmeleri Bakanlıkça belirlenen haller dışında feshedilemez." "Bu bedel, hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin %1,5`i kadardır."

MADDE 20- 4708 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapı denetimi hizmet sözleşmesinin esasları, asgarî hizmet bedelinin belirlenmesi ve" ibaresi "yapı denetimi hizmet sözleşmesine ve feshine ilişkin esaslar;" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 4708 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 4- Yapı denetimi hizmet sözleşmesini imzalayacak kuruluşların Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslara göre belirlenmesine veya atanmasına başlanacağı tarihten önce imzalanan yapı denetim hizmet sözleşmeleri geçerli olup, bu işler için sözleşme hükümlerine göre işlemlere devam edilir."

İlgili Resmi Gazetenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İlgili Maddeler 7143 sayılı kanunlar içinde yer almaktadır.

Bağlantılar: 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518.htm
 


Okunma Sayısı: 340

Bursa Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır