ÜYELİK AİDATLARI VE AİDAT MUAFİYETİ BİLGİLENDİRME

Eklenme Tarihi: 07/12/2022

Değerli Üyelerimiz;
Geçmiş dönem aidat borçlarınızın 2023 yılı gelecek artıştan etkilenmemesi için aidatlarını ödemek isteyen üyelerimiz 31 Aralık 2022 tarihine kadar Şubemizle ve Temsilciliklerimizle iletişime geçebilirler.
Aidat Muafiyet Koşulları ile ilgili aşağıda yer alan detaylardan bilgi alabilirsiniz. 

ÜYE AİDATLARINDA MUAFİYET KOŞULLARI

Yüksek lisans eğitimi ile ilgili;

 • 48. Dönem (2022-2023) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları başlıklı 2. Maddesinin 2.15. fıkrasında yer alan “İnşaat Mühendisliği alanında yurtiçinde ve yurt dışında lisansüstü öğrenim yapan üyelerimiz, durumlarını belgelemek koşuluyla 2 (iki) yıllık süre için üyelik aidatının %50’sinden muaftır. Yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra uygulamadan yararlanmak isteyen üyeler lisansüstü mezuniyet belgesini ibraz etmek zorundadır. İbraz süresi geriye dönük en fazla 5 yıldır.” düzenlemesi çerçevesinde başvuruda bulunan üyelerimizin:
  1. Başvuru dilekçesi,
  2. İnşaat Mühendisliği AnabilimDalında yapmış olduğu yüksek lisans belgesi,
  3. Yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi veya diplomasının onaylı suretini ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler lisans belgelerinde olduğu gibi onaylanacaktır) istenir.

  İşsizlik ile ilgili;

 • 48. Dönem (2022-2023) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları 2.16. fıkrasında yer alan “01/01/2021 tarihinden itibaren üyenin SGK dökümünü ibraz etmesi koşuluyla, işsiz kaldığı sürelerde üye aidatı alınmaz.” düzenlemesi çerçevesinde, başvuruda bulunan üyelerimizin:
  a) Başvuru dilekçesi,
  b) Güncel SGK detaylı Hizmet Dökümü istenir.

  Askerlikle ilgili;

 • 48. Dönem (2022-2023) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları 2.11 fıkrasında yer alan “Belgelendirilmesi koşuluyla, (TMMOB Ana Yönetmeliği madde 109/d) askere alınan üyeler, askerlik görev süreleri içinde üyelik aidatlarından muaftır.” düzenlemesi çerçevesinde başvuruda bulunan üyelerimizden:
  1. Başvuru dilekçesi,
  2. Terhis Belgesi istenir.

  Doğum izni ile ilgili;

 • 48. Dönem (2022-2023) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları, 2.11 fıkrasında yer alan “Ücretsiz doğum iznine ayrılmış kadın üyeler, isteğe bağlı olarak ve belgelemeleri koşulu ile oda üyelikleri dondurulmadan üye aidatından muaf tutulur” düzenlemesi çerçevesinde başvuruda bulunan kadın üyelerimizin:
 • Doğum belgesi,
 • Ücretsiz doğum iznine ayrıldığına ilişkin dilekçesi,
 • Ücretsiz izinde olduğunu SGK İl Müdürlüğünden belgelemesi ve ücretsiz izinde olduğu belge,
 • Güncel SGK detaylı Hizmet Dökümü istenir.


  Sağlık durumu ile ilgili;

 • 48. Dönem (2022-2023) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları 2.13. fıkrasında yer alan “Sağlık durumu nedeniyle sürekli olarak çalışamadığını belgeleyen üyelerimizden rapor tarihinden itibaren üyelik aidatı alınmaz.” düzenlemesi çerçevesinde başvuruda bulunan üyelerimizin:
  1. Başvuru dilekçesi,
  2. Engelli sağlık kurulu raporunun alındığı sağlık kuruluşundan aslı gibidir onayı bulunan engelli sağlık kurulu raporu,
  3. Güncel SGK detaylı Hizmet Dökümü istenir.

  Meslekte 40. Yılını dolduran üyelerle ilgili;

 • 48. Dönem (2022-2023) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları 2.14.fıkrası çerçevesinde “Meslekte 40. Yılını dolduran üyelerin tahakkuk etmiş eski borçları cari yıl aidatı üzerinden tahsil edilir. Bu konumdaki üyelerin 40. Yılından sonraki yıllar için aidat tahakkuku yapılmaz. Meslekte 40. Yılını doldurmuş üyelerin eski borçları cari yıl ile birlikte toplam ay olarak baki kalır, ödeme yapılacağı zaman o yılki aidat bedeli üzerinden tahsil edilir.”

  Hastalık, Tutukluluk, Hükümlülük Durumları ile ilgili;

 • 48. Dönem (2022-2023) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları 2.12.fıkrasında yer alan “Belgelendirilmesi koşuluyla hastalık, çalışamamazlık, tutukluluk, hükümlülük vb. nedenlerle birikmiş aidat borçlarının tahsili Oda Yönetim Kurulu’nun kararı ile düzenlenir.”  çerçevesinde başvuruda bulunan üyelerimizin:

  Hastalık, Çalışamazlık Durumu İçin:

  1. Başvuru dilekçesi,
  2. Sağlık Raporu,
  3. Güncel SGK hizmet Dökümü,

  Tutukluluk, Hükümlülük Durumu İçin:

  1. Başvuru dilekçesi,
  2. b) Adalet Bakanlığı’ndan alınan tutukluluk ve hükümlülük sürelerini gösterir resmi belge,
  3. Güncel SGK detaylı Hizmet Dökümü istenir.

  KHK ile Görevden Uzaklaştırılma Durumları ile ilgili;

  48. Dönem (2022-2023) Bütçe Uygulama Esaslarının Üyelik ve Üye Kayıt Aidatları 2.17.fıkrası çerçevesinde “Muhtelif KHK’lerle kamudan ihraç edilen ya da açığa alınan üyelerimizin yeniden mesleki faaliyete başlayana kadar yazılı talepleri halinde, iş akdinin sonlandırıldığı tarihten başlamak üzere işsiz olduklarını belgelemeleri kaydıyla üyelik aidatı alınmaz” düzenlemesi çerçevesinde başvuruda bulunan üyelerimizin:

  1. KHK ile ihraç edildiğine ilişkin başvuru dilekçesi,
  2. KHK’nın yayınlandığı Resmi Gazete sayı ve tarihi ile üyenin adı ve soyadının geçtiği sayfa sureti,
  3. Güncel SGK detaylı Hizmet Dökümü istenir.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası