İMO BURSA ŞUBESİ 2023 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU ŞARTLARI VE BİLİRKİŞİLİK KABULÜNE İLİŞKİN DUYURU

Eklenme Tarihi: 19/12/2022

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği uyarınca, aranan nitelikleri taşıyanlar arasından aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, İMO Bursa Şubemiz tarafından bilirkişilik başvuruları alınacaktır.

 1. BAŞVURU ŞARTLARI:

  Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. T.C. Vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. Disiplin cezası almamış olmak,
 4. Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olmak,
 5. İMO Bursa Şubesine üye ve aidat borcu bulunmamak,
 6. En az beş yıllık mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip olmak,
 7. Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak,
 8. Açıldığında Bilirkişilik Temel Eğitimini tamamlamak.

   

  1. BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER:
  2. Başvuru formu,
  3. Özgeçmiş (Çalışma deneyimleri, çalışılan şirket yada kurum bilgisi, çalışma süresi, ilgili kurum yada şirkette üstlenilen görev ve sorumluluklar, görevlerin içeriği detaylıca anlatılmalıdır),
  4. Değerleme alanında bilirkişilik için SPK lisansı,
  5. Uzmanlık alanıyla ilgili sertifika vb belgeler,

   

  1. BAŞVURU TAKVİMİ:

  Bilirkişilik başvuruları 20 Aralık – 28 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

   

  1. LİSTELERİN İLANI:

 Bursa Şubemiz tarafından bilirkişilik şartlarına haiz kişiler, oluşturulan bilirkişi listelerine yerleştirilecek olup, listede yer alacak olan bilirkişilere, SMS yoluyla 3 Ocak 2023 tarihinde bildirilecektir.

BAŞVURU ÜCRETİ: 600 TL 

Detaylı Bilgi için 0 (224) 452 94 00


TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği için TIKLAYINIZ

SERBEST BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU.xls


 • DUYURULAR.pngTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası