İTB VE SİM BAŞVURULARI DUYURUSU

Eklenme Tarihi: 30/01/2023

İTB-SİM BAŞVURU EVRAKLARINDA UYGULANMASI GEREKEN DOSYA DÜZENLERİ HK.

Yeni ve/veya yenilemesi yapılacak İTB başvurularında olması gereken dosya düzeni;

 1. İTB başvuru evrak kontrol föyü,
 2. İTB başvuru formu,
 3. İTB başvuru firma iş deneyim formu, (2023 Yılı İTB Yenileme Başvurularında Elektronik Ortamda Doldurulacak Olan İş Deneyim Formu için TIKLAYINIZ.
 4. İTB başvuru firma ekipman, teknik bilgi ve yazılım formu
 5. Mükellefin vergi levhası
 6. Mükellefin mükellefiyet durumunu gösterir belge, (mühendislik hizmetleri kodlarının kontrolü veya ticari sicil gazetesi amaç bölümünün mühendislik hizmetlerine uygunluğunun kontrolünün yapılması)
 7. İTB başvuru meslek içi eğitim formu,
 8. İTB başvuru süreli iş sözleşmesi,
 9. İTB başvuru durumu ortaklık ise; firma detaylarını gösteren belge ya da ticari sicil gazetesi,
 10. Mükellefin noter onaylı imza beyannamesi
 11. İTB verilen iş yerlerinde yapılacak denetim, işyeri bilgi ve kontrol formu,
 12. İTB başvuru yenileme ya da ilk kayıt tahsilat makbuzu,

 

Yeni SİM başvurusunda olması gereken dosya düzeni;

 1. SİM ilk başvuru evrak kontrol föyü,
 2. SİM ilk başvuru formu,
 3. SİM ilk başvuru kişisel bilgi formu,
 4. SİM ilk başvuru mesleki faaliyet formu,
 5. SİM ilk başvuru mesleki etkinlik formu,
 6. SİM ilk başvuru meslek içi eğitim formu,
 7. SİM ilk başvuru yapan üyenin özgeçmişi,
 8. SİM ilk başvuru yapan üyenin noter onaylı imza beyannamesi,
 9. SİM ilk başvuru tahsilat makbuzu,

 

Yenilenecek SİM başvurusunda olması gereken dosya düzeni;

 1. SİM yenileme başvuru evrak kontrol föyü,
 2. SİM yenileme başvuru formu,
 3. SİM yenileme başvuru kişisel bilgi formu,
 4. SİM yenileme başvuru mesleki faaliyet formu,
 5. SİM yenileme başvuru mesleki etkinlik formu,
 6. SİM yenileme başvuru meslek içi eğitim formu,
 7. SİM yenileme başvuru tahsilat makbuzu,

NOT:Gerekli dosya düzeni sırasında doldurulmamış evrakların konulmaması, şubelerce kontrolünün eksiksiz yapılması, onaylanması ve taramalarının tek bir pdf altında sisteme yüklenmesi, sisteme yüklenirken “2023 İTB başvuru, 2023 İTB yenileme ve SİM Başvuru, 2023 SİM yenileme” şeklinde yazılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

-İTB-SİM ortak başvurularında sim başvuru evrakları İTB evraklarının altında kalacak şekilde tek bir dosya halinde düzenlenecektir. Hazırlanan Dosya içerisinde şeffaf dosya kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

-Ayın 15 nden sonra alınan dosyalar için üyenin bir sonraki ayının aidatının alınması gerekmektedir.

-İTB başvurusu tüzel kişilik adına yapılmış ise (TMMOB üyeleri arasında ortaklık mevcut ise); tüzel kişilik hisse oranının en az %51’i TMMOB üyelerine ve en az %20’si SİM İnşaat Mühendisine ait olma hükmünü karşılaması gerekmektedir. Tüzel kişilik ortağı diğer oda üyelerinin belgelerinin dosyada yer alması gerekmektedir.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası