“Haydi Mücadeleye!”

Eklenme Tarihi: 20/09/2023

Bileşeni olduğumuz TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği basın açıklamasına katılarak, mesleğimizin itibarı, iş bulamayan meslektaşlarımız, insanca yaşayacak ücret, yoksulluk ve açlık sınırı altında çalışan meslektaşlarımız, kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ve ülkemizin geleceği için “ #boşunamıokuduk “ diye haykırdık. 

  • TMMOB BOŞUNAMI OTUDUK BASIN AÇIKLAMASI (10).JPG
  • TMMOB BOŞUNAMI OTUDUK BASIN AÇIKLAMASI (3).JPG
  • TMMOB BOŞUNAMI OTUDUK BASIN AÇIKLAMASI (7).JPG
  • TMMOB BOŞUNAMI OTUDUK BASIN AÇIKLAMASI (8).JPGTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası