T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI EBİS SİSTEMİ HK. BİLGİLER


T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.02.2024 tarih 32468 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

 Mevzuat değişikliğine yönelik tebliğ ve kılavuz aşağıdaki aşağıdaki ekte ulaşabilirsiniz.

EBİS SİSTEMİ.pdf 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240222-1.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240222-3.htm
Güncel Haberler Diğer Yıllar

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası