ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YÖNETMELİĞİ ACİLEN REVİZE EDİLMELİ, İSTİSNAİ DURUMLAR HARİCİ TAM ZAMANLI ŞANTİYE ŞEFLİĞİNE GEÇİLMELİDİR

İMO Yönetim Kurulu, Mevcut Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Eklenme Tarihi: 28/05/2021

İMO Yönetim Kurulu, Mevcut Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Topraklarının yüzde 93`ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye`de, şantiye şefliği özel önem atfedilmesi gereken bir görevdir. Öyle ki yaşadığımız depremlerin yol açtığı hasarların büyük bir kısmı uygulama hatalarından kaynaklanmaktadır. Bilinçsizlik veya liyakatsizlik doğa olaylarını felakete dönüştürmekte, ciddi can ve mal kayıplarına yol açarak toplumda acısı yıllarca unutulmayacak yaralar açmaktadır.

Şantiye şefliğini özetle tanımlamak gerekirse; bir yapının veya mühendislik-mimarlık hizmeti gerektiren herhangi bir işin, plan, proje ve hesaplarına, ilgili fen ve sanat kurallarına, teknik mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve kontrol edilmesi işidir.

 Şantiye şefinin yapı üretiminde başlıca 3 önemli görevi bulunmaktadır; bunlardan ilki yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi ikincisi inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevk ve idaresi, üçüncüsü işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için gereken önlemleri alması ve gözetilmesidir.

 Odamız, meslek alanımızda büyük bir yer kaplayan ve birçok meslektaşımızın görev yaptığı şantiye şefliği konusuna özel olarak eğilmiş, rapor hazırlamış, görüş ve önerilerini kamuoyuyla ve ilgili idarelerle paylaşmış, şantiye şefliği alanında yaşanan sorunları derinlemesine analiz etmiş ve bu sorunların çözümü için öneriler oluşturmuştur.

 Yapı güvenliğinin sağlanması, yapı üretiminin mühendis / mimar mesleklerinin bilgi ve tecrübelerine göre gerçekleştirilmesi için ekte yer alan Odamız tarafından hazırlanan değişikliklerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmekte olup; ilgili idareleri ve karar vericileri, hem mühendis / mimar mesleklerinin hakkıyla ve gerçekçi bir şekilde icra edilmesi hem de toplumun sağlıklı ve güvenilir yapılara kavuşması için gerekli özeni ve sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz.

ODAMIZ ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası