Üyelik /    Üye İşlemleri /    

Üye İşlemleri

Eklenme Tarihi: 21/11/2021

Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanlar için gerekli belgeler:

 • E-Mezun Belgesi (E-Devlet sisteminden karekodlu olacak )
 • Nüfus Cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (T.C. kimlik no`lu olacak)
 • 1 adet renkli fotoğraf (resmi kimlik belgelerindeki özelliklere uyacak, son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak),
 • Kimlik ücreti 400.-TL (2024 yılı için),
 • Üyelik işlemleri için bizzat başvurunun (vekaletle üyelik başvurusu kabul
  edilmemektedir) Şubelerimize/Temsilciliklerimize yapılması gerekmektedir.
 • Üyelik başvuru sırasında üye aidatları Oda`ya başvuru tarihinden itibaren
  tahakkuk ettirilir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olanların yukarıdaki belgelere ek olarak vermesi gerekli belgeler:
 • YÖK diploma denklik belgesi (aslı üyelik başvurusu yapılan şubemiz/temsilciliğimiz
  tarafından görülerek onaylanacaktır).
 • Yurtdışındaki okula ait diplomanın Türkçe tercümesinin (aslı)

Öğrenci Üyelik:

 • Odamızın Öğrenci Üye Yönetmeliği 27 Nisan 2007 itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde yönetmeliğin 4-e maddesi gereği Türkiye`deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler şubelerimize/temsilciliklerimize öğrenci üye olmak için başvuruda bulunabilirler.

 Öğrenci üyeliği için gerekli belgeler:

 • Yeni tarihli öğrenci belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. kimlik no`lu),
 • 1 Adet fotoğraf,
 • Öğrenci üye kayıt ücreti 2024 yılı için 40.-TL`dir.
 • Yıllık öğrenci üyelik ödentisi, üye ödenti tutarının %5`dir.
 • Şubelerimizden/temsilciliklerimizden temin edilecek olan öğrenci üyelik formu.

Kimlik Yenileme

 • Kimlik yenileme formu,
 • Bir adet renkli fotoğraf (fotokopi ve kepli fotoğraf kabul edilmemektedir),
 • T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2024 yılı kimlik ücreti olan 400.-TL`nin ödenmesi,
 • Kimlik yenilenmesi halinde yıllık üyelik aidatı ile geçmişe dönük aidat borcu varsa tamamı tahsil edilir,
 • İsim ve soyadı değişikliği yapan üyelerden, mahkeme kararı; ve yeni düzenlenmiş nüfus cüzdanı fotokopisi,

 Nakil İşlemleri (Şube değişikliği)

 • Nakil işlemleri için Ek-1`deki nakil dilekçesi ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca üyelerimiz nakil talebinde bulunduğu şube hinterlandında adres beyan etmeleri koşuluyla http://www.imo.org.tr/uyegiris.php linkinden nakil başvurusunda bulunabilirler.
 • Nakil talebinde bulunan üyemizin nakil istediği şube hinterlandı dışında aktif şantiye şefliği varsa şantiye şefliği sıfırlandıktan sonra nakil işlemi gerçekleştirilir.

Üyelikten Ayrılma İşlemleri

 • Ek-2`deki kayıt kapatma dilekçesinin doldurulması.
 • Üye kimlik kartının iade edilmesi, kimlik kullanım süresi dolsun veya dolmasın kimlik kartının kaybı halinde (Ek-3)`deki dilekçenin doldurulması,
 • Başvuru tarihi itibarıyla aidat borcunun bulunmaması (aidat borçları başvuru tarihi itibarıyla tahsil edilir, başvuru tarihinden sonraki ayların aidatı tahsil edilmez).

Üyelikten Ayrılanların Tekrar Üye Olma İşlemleri:

 • Şubelerimize veya temsilciliklerimize şahsen başvurularak üye sicil fişinin doldurulması,
 • E-mezun belgesinin (E-Devlet sisteminden karekodlu olacak ) ibraz edilmesi,
 • 2024 yılı için geçerli olan 400,00TL kimlik ücretinin ve 960,00TL kayıt açma ücretinin tahsil edilmesi,
 • 1 adet renkli fotoğraf (resmi kimlik belgelerindeki özelliklere uyacak, son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak) ibraz edilmesi gerekmektedir.

Üye Aidatları

 • Üye aidatlarının yıl içinde ödenmesi zorunludur. Borçlar Yasası gereği süresi içinde ödenmeyen aidatların tahsili geriye dönük 5 yıl dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu süreye cari yıl dahil değildir.
 • Üyelik ödentisi 2024 yılı için 80 TL/ay`dır. Üyelik aidatı başvuru tarihi itibariyle tahakkuk eder.
 • Askerliğini bitirmiş kayıtlı üyelerden askerlik süresini gösterir terhis belgesi ibraz edilmesi koşuluyla askerlik sürelerinin tamamı boyunca üyelik ödentisi alınmaz.
 • İnşaat mühendisliği alanında yüksek lisans yapan üyeler, yüksek lisanslarını bitirmeleri koşuluyla 2 yıl süre ile sınırlı olmak üzere üyelik ödentisinin %50`sinden muaftır.
 • Meslekte 40 yılını dolduran üyelerimizin geçmişe dönük aidat borçları varsa tahsil edilir, 40 yılını doldurduğu yıldan sonraki yılların üyelik aidatları tahakkuk ettirilmez. Ancak Oda'dan herhangi bir belge talep edilmesi durumunda cari yıl aidatı tahsil edilir.  Bu durumdaki üyeler sadece üye kimlik kartı yenileme talebinde bulunursa cari yıl aidatı tahsil edilmeden varsa geçmiş yıllara ait aidat borcu ve güncel kimlik yenileme ücreti tahsil edilir.
 • Meslektaşlarımız, https://imop.imo.org.tr/uyelogin/index.php linkinden üye girişi yaparak internet üzerinden kredi kartıyla aidatlarını ödeyebilirler.


imo-icon EK-1 NAKİL DİLEKÇESİ (182 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon EK-2 ÜYELİKTEN AYRILMA DİLEKÇESİ (293 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon EK-3 ÜYELİKTEN AYRILANLARIN ÜYE KİMLİK KARTI KAYIPSA DOLDURACAKLARI DİLEKÇE ÖRNEĞİ (93 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası