Bursa Şube /    Şubemiz /    Tarihçe /    

Tarihçe

İMO BURSA ŞUBESİ TARİHÇESİ

1988 yılında Şube seviyesinde çalışmalarını yürütmeye başlayan İnşaat Mühendisleri Odası ilk olarak 1973 yılında temsilcilik olarak açılmıştır. 1973-1988 yılları arasında temsilcilik olarak faaliyetlerini yürüten Şubemizde Rafet DALGIÇ, Oğuz AYKAÇ, Servet SERHATLI, Mustafa TERZİ, İsmet TOKTAŞ, Enver KIR isimli meslektaşlarımız Temsilci olarak görev yapmışlardır.

İnşaat mühendisleri Odası`nın Genel kurulunca 1988 yılında Şube yapılmasından sonra ilk müteşebbis heyet olarak Enver KIR Şube Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra ise yapılan seçimler sonucu sırasıyla Necmettin TURAN, Necati ŞAHİN, Cevdet YÜCE, Adem ÖZDEMİR Şube Başkanlığını yapmış. Ardından Necati ŞAHİN, 3 dönem üst üste Şube Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Basri AKYILDIZ`ın yürüttüğü 14. Dönem Şube Başkanlığı`nın ardından, yeni dönemde 15. Dönem Şube Başkanlığı`nı Mehmet ALBAYRAK üstlenmiştir.

3 bin 700 üyesiyle mesleki faaliyetlerini yürütmekte olan Şubemizin il bazında Kütahya, Bilecik ve Yalova olmak üzere toplam 9 adet temsilcilikleri ile üyelerimize katkıda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi, Odunluk Mahallesi/ Akademi Caddesi No: 8/A1 Blok Nilüfer İlçesi`ndeki Şube merkezi ile çalışmalarına devam etmekte olup bağlı temsilcilikler şunlardır:

Kütahya, Tavşanlı, Simav, Bilecik, Bozüyük, Yalova, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Gemlik.

Şubemiz;

Kamu kurumu anlayışıyla topluma,

Sivil toplum örgütü olması özelliği ile kentimize,

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu olarak İnşaat Mühendisi üyelerine karşı olan sorumluluk anlayışı ile çalışmalarını yürütmektedir. 

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİNİN İLKE VE DEĞERLERİ

1. Toplumsal Sorumluluk

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyelerinin ve müşterilerinin memnuniyetini ve beklentilerini önemseyerek haklarına saygılı, dürüst, güvenilir, insani değerlere önem veren bir hizmet sunmayı ve sunduğu hizmetlerin kalitesini sürekli geliştirmeyi toplumsal sorumluluğu olarak kabul eder.

Evrensel nitelikteki hizmetini toplumun tüm kesimlerine dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan, üniter ve sosyal devlet yapısından ödün vermeksizin sunar.

Mühendislik konularında oluşan sorunları bilimsel ve doğru bildirimlerle toplumla paylaşır.

Olağanüstü durumlarda toplumun sorunlarına çözüm üretir ve uygular.

2. Çevreye Saygı

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi eğitim, araştırma ve kamu hizmeti görevlerini yerine getirirken çevreyi korur ve çevre bilincini yayarak toplumu aydınlatır.

3. Bilimsel Yaklaşım

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi hizmetlerini uluslararası standartlarda bilimsel ve etik kurallara bağlı olarak verir.

Farklı disiplinlerin birlikteliğinin getireceği güçten yararlanarak uluslararası düzeyde nitelikli araştırmalar için gerekli olanakları ve ortamı sağlar, bu tür faaliyetleri destekler.

4. Nitelikli Hizmet Üretme

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi hizmet üretirken, bilimsel,  etik kurallara bağlı, çağdaş ve üstün nitelikte her düzeyde personelinin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlar.

5. Sürekli Meslek İçi Eğitim

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyelerine ve çalışanlarına, ülke ve dünya koşullarında yaşanan yenilik ve değişimlerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması amacı ile sürekli meslek içi eğitim yapılmasının çok yönlü yararına inanır.

6. Katılımcı Yönetim

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyelerinin ve  çalışanlarının, örgütlerinin  geleceğini belirlemede söz sahibi olduğu, geniş tabanlı kurullar aracılığı ile tüm katılımcıların bilgi ve yeteneklerinden yararlanıldığı planlı ve şeffaf bir yönetim sistemini benimser.

7. Kalite Yönetimi

 İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen, katılımcı, verimli, etkin ve sürdürülebilir bir kalite yönetimini benimser.

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası