İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, `Bursa Ulaşımının Gelecek Vizyonu Çalıştayını` gerçekleştirdi. Pandeminin ulaşıma etkileri, toplu taşıma entegrasyonu, kent içi ulaşım sistemleri, akıllı ulaşım faaliyetleri, Bursa ulaşım yatırımlarının planlanması ve geleceğin elektrikli ulaşım araçlarına kadar birçok konunun akademisyenler, kurum yetkilileri ve bu alanda çalışan inşaat mühendisleri tarafından ele alındı.

Eklenme Tarihi: 03/12/2021

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, "Bursa Ulaşımının Gelecek Vizyonu Çalıştayını" gerçekleştirdi. Pandeminin ulaşıma etkileri, toplu taşıma entegrasyonu, kent içi ulaşım sistemleri, akıllı ulaşım faaliyetleri, Bursa ulaşım yatırımlarının planlanması ve geleceğin elektrikli ulaşım araçlarına kadar birçok konunun akademisyenler, kurum yetkilileri ve bu alanda çalışan inşaat mühendisleri tarafından ele alındı.

İMO Bursa Şube tarafından düzenlenen Bursa Ulaşımının Gelecek Vizyonu Çalıştayı, BAOB Yerleşkesi`nde bulunan Şube Konferans Salonu`nda gerçekleşti.

Çalıştaya, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili, Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Erdem Saker, Nilüfer Belediyesi Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Feridun Tetik, İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu üyeleri,  Geçmiş Dönem Başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri ve inşaat mühendisleri katıldı.

SARIBAL: "PLANLAMALARIN HAYATA GEÇMESİ GEREKLİ"

Açılışta konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ulaşımın bir Türkiye gerçeği olduğunu ve bunun üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Sarıbal, uzun süredir kırın boşaltılması ve kent yığılmaları, herkesin Batı`ya yönlendirilmesiyle trafik sorunu yaşandığı belirterek, uzun emeklerle hazırlanan planların uygulanmadığına dikkat çekti. Tarım arazilerinde mantar gibi bina bittiğini dile getiren Sarıbal, kentin ilerleyen süreçte suyunun yetmeyeceğini söyledi. Milletvekili Sarıbal, önemli olanın hazırlanan planların hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti.

ILICALI: "ULAŞIM SORUNUN ÇÖZMEDEN TRAFİK SORUNUNU ÇÖZEMEZSİNİZ"

22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili, Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ulaşım sorunu ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Bir şehrin ulaşım sorunun çözemezseniz trafik sorununu zaten çözemezsiniz. Ulaşım sorunun arazi kullanım kararlarına göre şehir planlarına göre ilişkilendirip taviz vermeden uygulayamazsanız yine bunu çözemezsiniz. Ulaşım bir teknik olay ve tüm başkanların,  siyasilerin kol kola verip çözmesi lazım. Bu şehrin mecliste yapılması gerek, yasal düzenlemelere ihtiyacı var bu şehrin merkezi idarenin çalışmalarına ihtiyacı var. Bu koordinasyonu sağlamak lazım" diye konuştu.

AKTAŞ: "ULAŞIM SORUNU ONLARCA HATANINI SONUCU"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışmaları aktararak, "Ulaşım sorunu yapılan onlarca hatanın sorunudur. Bursa rantı yüksek bir şehir ticaret ekonomi var. Bir taraftan da başta Acemler olmak üzere şehrin birçok yerini düzeltmek gibi sorumluluklarımız var. Farklı görüş ve kanaatler ortaya çıkabilir. Son 20 aydır hiç ön görmediğimiz süreci yaşıyoruz. Pandemiyle birçok şey değişti. Sokağa çıkamadık. Bireysel araç sahipliği ciddi şekilde artmış. Türkiye`de 4 kişiye 1 araç düşerken Bursa`da bu 3 kişiye 1 araç şeklinde. 1 milyon civarında motorlu aracımız var. İstanbul nüfus olarak 59 bin düştü. Biz Bursa olarak 62 bin arttık. İzmir`de düştü. Biz hala artan şehirlerden bir tanesiyiz. Bir taraftan da sanayileşme ile ilgili talep var. Bence Bursa`nın katma değeri yüksek sanayiye ihtiyacı var. Biz ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2035 yılı Ulaşım planlamamızı yaptık. Zor süreçten geçiyoruz maliyetlerin yükseldiği bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Başkan Aktaş, trafiğin bir kültür konusu olduğunu belirterek, bunun anaokulundan önce aşılanması gerektiğini ve bilinç oluşturulması gerektiğini vurguladı.

ALBAYRAK: "PANDEMİ ULAŞIM SORUNLARINI ARTTIRDI"

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak da, ulaşımın kentin en öncelikli sorunlarından birisi olduğunu belirterek, "1980`li yıllardan itibaren sanayileşmenin de etkisiyle çok hızlı göç alan Bursamızın o yıllarda belki de hiç tanışmadığı, ancak 1995`li yıllardan itibaren ciddi anlamda baskısını hissettiği ulaşım sorunları artarak büyümüş ve bugünlere gelinmiştir. Dünyada nüfus yoğunluğu ortalamanın üzerinde olan her kentin yaşıyor olduğu ulaşım problemi Bursa`mızda da ciddi şekilde hissedilmektedir. Çok değerli bilim insanlarımızın ifade ettiği, günlük hayatta takip ettiğimiz ve şahit olduğumuz gibi ulaşımla ilgili problemlerin çözümü zor, maliyeti yüksektir. Buradan çıkartılması gereken sonuç şudur ki ulaşımla ilgili sorunlar artmadan, çoğalmadan ortak akılla kontrol altında tutulmalı, çözümü noktasında ortak akılla hareket edilmeli ve çok iyi planlanmalıdır" dedi.

Bu kentte yaşayan inşaat mühendisleri olarak teknik bakış açılarını, yol gösterici olacağına inandıkları fikirlerini kamuoyu ile paylaşmak için çalıştaylar düzenlediklerini ifade eden Başkan Albayrak, 2019 yılında düzenlenen çalıştayda dile getirilenleri şöyle aktardı:

"Bir kentin ana damarlarını oluşturan, ülkeleri, şehirleri bir yerden bir yere bağlayan; insanları birbirine kavuşturan yollar ve dolayısıyla ulaşım ağı, plansız gelişen kentlerin sorunu olmuştur. Ulaşım sorunu bir sebep değil, sonuçtur. Şehir planlanırken her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülmesi ve ona göre uygulama yapılması gerekir. Buradan çıkartılması gereken sonuç şudur ki ulaşımla ilgili sorunlar artmadan, çoğalmadan ortak akılla kontrol altında tutulmalı, çözümü noktasında ortak akılla hareket edilmeli ve çok iyi planlanmalıdır."

ALBAYRAK: "2035 ULAŞIM MASTER PLANI REVİZE EDİLMELİDİR"

Ocak 2019 tarihinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlık süreci gerçekleştirilen 2035 Yılı Bursa Ulaşım Master Planı Ana Planı`nın pandeminin ardından değişen arz -talep dengesi nedeniyle yeniden revize edilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Özellikle 2020 yılı başından itibaren bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşadığımız pandemi süreci ulaşımla ilgili sorunları daha da artırmıştır. Zira ulaşımdaki arz-talep dengesi sorunları artıracak şekilde bozulmuş durumdadır. Otomobil başına düşen yolcu sayısı 1.5 civarında iken neredeyse 1,1 kadar gerilediği görülmektedir" dedi.

Ulaşımın sorunlarının iklim değişimine etkisinin önemli boyutlarda olduğunu vurgulayan İMO Bursa Şube Başkanı Albayrak, 2019 yılındaki Çalıştayda, bu konunun bir meslektaşları tarafından şu şekilde aktarıldığını söyledi:

"İklim değişikliğine etki eden en önemli insan faaliyetlerinden biri de ulaştırmadır. Özellikle karayolu ulaşımında fosil yakıtların kullanım oranı çok yüksektir. Bu durum da karbondioksit oranının artmasındaki temel faktördür. Dolayısıyla artan sera gazları küresel ısınmaya sebep olmaktadır."

ALBAYRAK: "DÜNYANIN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İKLİM ANLAŞMASINA BAĞLI"

TBMM`de onaylanan Paris İklim Anlaşması`yla artık sadece enerji sektöründe değil ekolojik, ekonomik ve sosyal politikalarda büyük değişimler gerektiren yeni bir dönem başlayacağını bildiren Albayrak, "Ulaşım Problemlerinin; daha basit bir ifade ile trafik sıkışıklığının iklim değişikliğiyle ve dolayısıyla kabul ettiğimiz "Paris anlaşması" ile direkt ilişkisi buradadır. Hava kirliliği, gürültü kirliliği, su ve toprak kirliliği gibi daha birçok yansımalarının da mevcut olduğu dikkate alındığında acil olarak yeni bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz. Bu yanı ile bakıldığında önce 2040 hedefli 1/100.000 Çevre Düzeni Planı, sonra da buna bağlı olarak 2035 hedefi ile onaylanan Bursa Ulaşım Master Planının tekrar revize edilmesi artık kaçınılmaz olacaktır. Ülkemizin ve diğer bütün ülkelerin geleceği; Dünyanın iklimsel ve çevresel geleceğinden farklı olamayacaktır. Bu yanıyla bakıldığında şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki: Bursa olarak, ülke olarak ve bütün dünya ülkeleri olarak iklim anlaşmasına uyum sağlamak zorundayız. Dünyanın geleceğinin nasıl şekilleneceği bu uyuma bağlı olacaktır" diye konuştu.

Başkan Albayrak, Bursa`nın ulaşımı, yapılaşması, yeşili, tarihi ve sanayisi ile planlı bir kent haline gelmesi için Akademik Oda olarak görevlerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek, yerel yönetimlerin ve ilgili kamu kurumlarının yöneticilerinin çalıştaydaki bilgi birikimi ve deneyimlerden faydalanmalarını, planlama yaparken dikkate almalarını istedi.  

BOZBEY: "KENTİ VE KENTİN GELECEĞİNİ PLANLAMALIYIZ"

Nilüfer Belediyesi Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çalıştayın Bursa`ya önemli bir proje olarak sunulması gerektiğini ifade ederek, ulaşımda planlamanın önemine değindi. Bozbey, kenti ve kentin geleceğini planlayamazsanız sonuçlarına maalesef katılmak zorundayız. Kenti planlarken kentin içini yoğunlaştırmaya devam ederseniz ulaşımı ne yaparsanız yapın çözemezsiniz. Kısmı çözersiniz. Hava kirliliğini yaratırsınız. Bu gün Bursa havası en fazla kirli olan kentlerden bir tanesi bu havayı hepimiz soluyoruz. Bu konuda planlama birinci şart.  Her dönemde biz planı alıyoruz eviriyoruz çeviriyoruz kendimize göre yapıyoruz. Yine şehri maalesef kirletmeye devam ediyoruz" diye konuştu. 

Bozbey, kent yöneticilerinin baskılara karşı kararlı olması gerektiğini vurguladı.

TETİK: "2040 ÇEVRE DÜZENİ PALANINI TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE" YAPILMALI

İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Feridun Tetik, Ulaşım Master Planı Çevre Düzeni planının birbiriyle örtüşmediğini söyleyerek, "Bursa ulaşımı ulaştıramayan, havası Türkiye`nin en kirli 5`nci ili, içme suyu yetmeyen illerimizden birisi bu konuyu 2040 Çevre Düzeni Planı`nda bunu ele alalım. Nilüfer Çayı temiz aksın demekle akmıyor. Bunu nasıl yapacağımızı belirlemeliyiz. 2040 Çevre Düzeni planının tüm paydaşlarca beraberce yapılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

OTURUM BAŞLIKLARI

Konuşmaların ardından Çalıştay oturumlarında, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Pandeminin Ulaşım Açısından İrdelenmesi", BURULAŞ Genel Müdürü M. Kürşat Çapar "Toplu Taşımada Talep Yönetimi ve Entegre Toplu Ulaşım", Yüksek İnşaat Mühendisi Turan Alkan "Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Faaliyetleri", Büyükşehir Geçmiş Dönem Belediye Başkanı İnşaat Mühendisi Erdem Saker "Kentiçi Ulaşım Sistemleri" İnşaat Mühendisi Cengiz Duman "Bursa`nın Ulaşım Alanındaki Hedefi Ne Olmalı?", Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Yılmaz "Asfalt Kaplamalarda Bor ve Atık Kullanımı", İnşaat Mühendisi İsmail Kabil "Bursa ve Çevresindeki Ulaşım Yatırımlarının Dünü, Bugünü ve Yarını", Prof. Dr. Turan Arslan "Pandeminin Bursa`da Ulaşım Tercihlerine Etkisi", Dr. Öğretim Üyesi Nurten Akgün "Mikro Hareketlilik ve Toplu Taşıma Sisteminin Entegrasyonu", Karsan Otomotiv Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu "Toplu Taşımada Elektrikli Araç Dönüşümü ve Karsan`ın Bu Konudaki Atılımları" hakkındaki sunumlarını yaptılar.

Sunumların ardından katılımcılara plaketleri verildi.

 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDI
 • İMO BURSA ŞUBE`DE BURSA ULAŞIMININ GELECEĞİNİ ELE ALINDITMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası