1. İstanbul ve Deprem Sempozyumu
(4 Mayıs 1991)

Yayın Bilgisi : 4 Mayıs 1991

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 04.05.1991

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  İstanbul'daki Tarihsel Depremler Sayı: 4-5
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'un 1766 Büyük Depremi-İstanbul/Bir Dünya Kentidir Sayfa: 6
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  1. İstanbul'da Deprem - (Prof. Dr. Atilla M. ANSAL) Sayfa: 7-27
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  2. Sismolojik Bulgular Açısından İstanbul'da Deprem Tehlikesi - (Doç.Dr. Haluk EYİDOĞAN) Sayfa: 28-34
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  3. İstanbul'un Depremselliğini Oluşturan Tektonik Yapılar ve Bir Mikro-Bölgeleme Denemesi - (Doç.Dr. Aykut BARKAN) Sayfa: 35-56
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  4. İstanbul'un Tarihsel Yapılarında Deprem İzleri - (Dr. Selçuk SİPAHİOĞLU) Sayfa: 57- 69
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  5. 1894 Depremi ve İstanbul - (Dr. Oğuz GÜNDOĞDU) Sayfa : 70 - 84
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  6. Müzelerde Sergilenen Eserlerin Depremlerden Korunması - (Prof. Dr. Mustafa ERDİK) Sayfa : 85 - 90
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  7. İstanbul'da Bir Deprem Önceden Haber - (Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA) Sayfa : 91 - 96
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  1. İstanbul'un Deprem Riski Analizi - (Prof. Dr. Semih TEZCAN) Sayfa : 97 - 119
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  2. Depreme Dayanıklı Çok Katlı Yapılarda Tasarım ve Üretim İlkeleri - (Prof. Dr. Günay ÖZMEN) Sayfa : 120 - 129
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  3. Kalite Güvenilirliği Açısından Türkiye'de Depreme Dayanıklı Tasarım ve Yapım Sorunları - (Doç. Dr. Nuray AYDINOĞLU) Sayfa : 130 - 137
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  4. İstanbul ve Çevresindeki Yapılarda Beklenen Deprem Kuvvetleri - (Doç. Dr. Zeki HASGÜR) Sayfa : 138 - 153
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  5. Depreme Karşı Hazırlık - (Prof. Dr. Özal YÜZÜGÜLLÜ) Sayfa : 154 - 165
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  6. Mimari Tasarım ve Deprem Mühendisliği - (Prof. Dr. Müfit YORULMAZ) Sayfa : 166 - 170
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  7. İstanbul Metropolitanı ve Deprem - (Prof. Dr. Orhan GÖÇER, Y. Mim. B. Sayın ŞENGEZE) Sayfa : 171 - 182
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  8. İstanbul için Deprem Senaryosu Esasları - (Oktay ERGÜNAY) Sayfa : 183 - 189
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sempozyumun Düşündürdükleri ve Çıkarsamalar Sayfa : 190 - 193
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası