1. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu


Yayın Bilgisi : 20 Kasım 1997

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 20.11.1997

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Bütünsel Kentsel Planlama ve Altyapı Projelendirmesi Kent Yönetiminin ve Kentsel Gelişmenin Ayrılmaz İki Sürecidir - (Dr. Kamutay TÜRKOĞLU, Şehir ve Bölge Y. Plancısı, A. Saffet ATİK) Sayfa : 1 - 8
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kent Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Kullanılması ve Kent Bilgi Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımları - (Arş. Gör. Erkan BEŞDOK) Sayfa : 9 - 16
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Hizmetler İçin İşletme Yöntemleri - (Doç. Dr. Feral EKE) Sayfa : 17 - 36
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Altyapı için Bir "Yönetim Modeli" - (Dr. Ahmet Hamdi ORHAN) Sayfa : 37 - 40
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Alanların Planlanmasında Simülasyon Tekniklerinin Kullanımı - (Arş. Gör. Erkan BEŞDOK, Arş. Gör. H. Mustafa PALANCIOĞLU, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Mustafa ÖZTÜRK) Sayfa : 41 - 50
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deniz Seviye Değişimlerinin Nedenleri İle Kıyı Şeritlerine Etkilerinin Görüntülendirilmesi - (Arş. Gör. Dr. Mehmet ŞENÖZ, Öğr. Gör. Dr. Mustafa EFTELİOĞLU) Sayfa : 51 - 58
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bir Fiziki Planlama Örneği Adana - (Şehir Y. Plancısı Öner MERSİNLİGİL) Sayfa : 59 - 66
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Planlamada Sanayi Alanları ve Altyapı Sorunları, Mersin Örneği - (Arş. Gör. Uz. Mimar Nilgün Sultan YÜCEER, Arş. Gör. Mimar Ayşe DURUKAN) Sayfa : 67 - 72
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çarpık Kentleşmeyi Önleme Çözümlerinin Eleştirisi - (Öğr. Gör. İhsan ŞENOCAK, Arş. Gör. Kasım YENİGÜN) Sayfa : 73 - 82
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kentleşme(me) Sorunu ve Yarattığı Sonuçlara Sosyolojik Bir Bakış - (Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZER) Sayfa : 83 - 102
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçmesuyu Kaynaklarının Korunması ve Mevzuat - (Çev. Müh. Feridun OĞUZ, Jeoloji Müh. Gürsel ERUL) Sayfa : 103 - 110
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gelişmekte Olan Kentlerde Ulaştırma Altyapı Problemlerine Bir Yaklaşım - (Doç. Dr. Mustafa KARAŞAHİN) Sayfa : 111 - 122
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  GIS Sistemlerinin Kent İçi Trafik Kontrol Sistemleri ile Bütünleşik Kullanımına Yönelik Bir Tasarım - (Arş. Gör. Erkan BEŞDOK) Sayfa : 123 - 132
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gaziantep Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Etüdü - (Y. Mim. H. Tolga EROGAN, Y. Şehir Plancısı Işıl Nadire KAMAN) Sayfa : 133 - 154
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentsel Ulaşım Planlaması Uygulamaları ve Ankara Ulaşım Sisteminin Raylı Sistemler Bazında Değerlendirilmesi - (İnş. Müh. Elif Selda GÜRSES (KANCABAŞ), Prof. Dr. Ayhan İNAL) Sayfa : 155 - 166
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Adapazarı Kentiçi Ulaşımında Mevcut Toplu Taşın Sistemleri Arasında Koordinasyon Eksikliğinin Sebep Olduğu Sıkıntılar - (Arş. Gör. İsmail Hakkı DEMİR, Arş. Gör. Hakan GÜLER) Sayfa : 167 - 178
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İçme Suyu Planlama Stratejileri - (Inş. Yük. Müh. Günel YALIM, Inş. Müh. Erdoğan BASMACI, Çev. Yük. Müh. Figen ELİYAKUT) Sayfa : 179 - 190
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Endüstriyel Atık Suların Arıtılması - (Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU, Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU, Yrd. Doç. Dr. Suat ŞENEŞ) Sayfa : 191 - 204
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Katı Atık Depolama Alanlarının Düzenlenmesi - (Öğr. Gör. irfan YEŞİLNACAR, Arş. Gör. Hakkı GÜLSEN, Jeo. Y. Müh. Bünyamin ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. Reşit GERGER) Sayfa : 205 - 212
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Şanlıurfa İli Evsel Atık Sularının Arıtımı İçin En Uygun Metodun Araştırılması - (Öğr. Gör. M. Fatih DİLEKOĞLU, Prof. Dr. Nusret ŞEKERDAĞ) Sayfa : 213 - 224
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Paket Arıtma Sistemlerinde Kullanılan Arıtma Prosesleri ve Yapısal Özellikleri - (Arş. Gör. Osman YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Reşit GERGER, Doç. Dr. Cumali KINACI, Öğr. Gör. M. İrfan YEŞİLNACAR) Sayfa : 225 - 236
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Katı Atıkların Yönetiminde Sistem Analizi - (Arş. Gör. Osman Nuri AĞDAĞ) Sayfa : 237 - 248
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gelişigüzel Atılan Katı Atıkların Yarattığı Sorunlar ve Zararsız Hale Getirme Yöntemleri - (Yrd. Doç. Dr. M. Hilmi ACAR, Öğr. Gör. Mustafa YILDIZ) Sayfa : 249 - 260
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Altyapı Planlamasının Yeraltı Su Kaynakları Kirlenmesine Etkileri, Adana Örneği - (Doç. Dr. Ahmet YÜCEER, Yrd. Doç. Dr. Zeliha SELEK) Sayfa : 261 - 268
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doğu Karadeniz Bölgesinde içme Suyu, Atık Su Ve Katı Atık İle İlgili Altyapı Sorunları - (Prof. Dr. Mehmet BERKÜN) Sayfa : 269 - 274
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Altyapı Tesisleri Projelendirme, Uygulama, İşletme Problemleri ve Çözüm Önerileri - (Inş. Yük. Müh. Şerafettin DOĞAN) Sayfa : 275 - 292
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemlerinde Matematik Modeller ile Enerji Tüketimi ilişkilerinin Karşılaştırlması - (Prof. Dr. Mehmet BERKÜN, Arş. Gör. Yük. Müh. Serkan NAS) Sayfa : 293 - 300
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kent Merkezlerindeki Yeraltı Kazılarında Bentonit Katkılı Çimento Enjeksiyon Uygulamaları - (Doç. Dr. Fahri ÖZBAYOĞLU) Sayfa : 301 - 316
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DCP Portatif Penetrasyon Cihazının Dolgu Sıkışma Kontrollerinde Kullanılması - (Doç. Dr. Fahri ÖZBAYOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜREL) Sayfa : 317 - 330
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Merkezi İdareler ve Yerel Yönetimler İçin Altyapı Sistemleri Bilgisayar Modelleri - (Dr. İnş. Müh. Tunç GÖKÇE, İnş. Müh. Merih ÖZCAN) Sayfa : 331 - 340
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  GAP Bölgesi Şanlıurfa Katı Atık Değerlendirmesi - (Arş. Gör. Bülent ARMAĞAN, Doç. Dr. Cumali KIWACI) Sayfa : 341 - 352
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gaziantep Özelinde Kentsel Altyapıda GASKİ Genel Müdürlüğünün Yeri ve Çalışmaları - (Kimya Müh. Yılmaz KURT) Sayfa : 353 - 368
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Altyapı Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesinde İller Bankasının Rolü - (Ayhan DURUSU, Ayfer ÖRGE) Sayfa : 369 - 382
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Atık Su ve Yağmur Suyu Kanal Sistemlerinin Inşaa ve İşletme Problemleri - (Yrd. Doç. Dr. H. AĞAÇCİOĞLU, Prof. Dr. Y. YÜKSEL) Sayfa : 383 - 395
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası