1. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu
(14 Kasım 1996)

Yayın Bilgisi : 14 Kasım 1996

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 14.11.1996

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
 
  ÖNSÖZ
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Denizlerimiz ve Kıyılarımız - (Ayşen ERGİN) Sayfa : 1 - 2
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Koruma Tabakası Küp Bloklardan oluşan Dalgakıran Gövde Kesitlerinin Kırılmayan Dalga Koşulları Altında Denge Durumlarının Araştırılması - (Bergüzar ÖZTUNALI, Aslı NUMANOĞLU, Ayşen ERGİN, Ahmet Cevdet YALÇINER) Sayfa : 3 - 10
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Mühendisliği Açısından Lagünlerin Önemi - (Sedat KAPDAŞU, Tarkan MUTLU, İlker FER, Alpaslan Aydın GAKKO) Sayfa : 11 - 16
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Sularında Sayısal Modelleme Uygulamaları: İstanbul Boğazında Akış ve Kirlilik Taşın im ı - (Oğuz ÖZEN, Haluk ÖRS Sayfa : 17 - 20
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deniz Yapılarında Fiziksel Etkiler ve Dizayn Kriterleri - (Tanju DEMİREZER) Sayfa : 21 - 24
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dalga Etkisiyle Oluşan Kıyıya Dik Akıntılar: Sınır Tabakalı Çözüm - (Osman S. BÖREKÇİ, Erdem ALBEK) Sayfa : 25 - 28
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  2000'li Yıllarda Türkiye Limanları - (Ülker YETGİN) Sayfa : 29 - 34
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Yapılarının Projelendirme ve Uygulama Çalışmaları Üzerine Bazı Görüşler - (Veli AKÇAOĞLU) Sayfa : 35 - 40
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Limanlarda Kapasite Artırımının Bilgisayarda Benzetim Yolu ile Planlanması - (Ayşen ERGİN, Ahmet Cevdet, YALÇINER, Işıkhan GÜLER, Serhan KARAASLAN) Sayfa : 41 - 48
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Liman Projelerinin Hazırlanmasında Ön Etüd ve Seçimleri - (Özer TUZLACI) Sayfa : 49 - 52
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Japonya'da Uygulanan Liman Planlaması ve inşaat Teknikleri ile Türkiye'deki Uygulamalar - (Zübeyde KURTULUŞ) Sayfa : 53 - 58
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Liman Kumlanması ve Çevre Kıyı Değişimine Bir Örnek: Yakakent Balıkçı Barınağı - (Ali Rıza GÜNBAK, Işıkhan GÜLER, Tunç GÖKÇE, Doğan EMİRLİ) Sayfa : 59 - 62
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Mühendisliği Uygulamalarında Çevresel Etkilerin Araştırılması - (Tarkan MUTLU, Sedat KAPDAŞU, Mehmet KIRDAĞLI, İlker FER) Sayfa : 63 - 68
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kıyıda Yapılaşma, Kıyı Koruma Yapıları ve Çevre İlişkileri - (Mehmet BERKÜN) Sayfa : 69 - 72
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Karadeniz Kıyı Şeridi Çevre Koruma ve Yönetimi - (Gülfem BAKAN, Hülya BÖKE ÖZKOÇ, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, Osman Nuri ERGUN) Sayfa : 73 - 76
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doğu Karadeniz Bölgesi Kum-Çakıl İhtiyaç ve Potansiyelinin Bölge Kıyılarının Doğal Dengesi Üzerindeki Etkileri - (İbrahim YÜKSEL, Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK) Sayfa : 77 - 82
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Klasik ve Batık Dalgakıranların Performanslarının Karşılaştırılması - (Sedat KAPDAŞU, Tarkan MUTLU, Erdem ÜNAL) Sayfa : 83 - 88
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Yapılarında Dalga Yükleri - (M. Salih KIRKGÖZ, Recep YURTAL) Sayfa : 89 - 92
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Koruma Uygulamaları - (Sedat KAPDAŞU) Sayfa : 93 - 96
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyının ve Kumsalın Korunması - (Hüsniye PALANDÜZ) Sayfa : 97 - 108
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Karadeniz Sahil Yolunda Yapılan Taş Kıyı Koruma Yapıları - (İlhan ADİLOĞLU) Sayfa : 109 - 114
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Proje Hizmetlerinde Yeni Dönem Nümerik Simulasyon - (Tunç GÖKÇE, Merih ÖZCAN, İpek BAĞA) Sayfa : 115 - 118
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Bilgi Sistemi - (Hasan KOÇ) Sayfa : 119 - 120
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye'de Kıyı Koruma Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış ve Doğu Karadeniz Örneği - (Recai BİLGİN) Sayfa : 121 - 126
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı Dalgakıranı Deneyimleri - (Yasemin ÖZGEN, Çağlar KAHYAOĞLU) Sayfa : 127 - 132
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Bölgelerinde Kentsel Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri - (Ahmet YÜCEER, Olcayto KESKİNKAN, Nilgün YÜCEER) Sayfa : 133 - 136
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Mühendisliği Açısından Edremit Körfezi - (Emel İRTEM) Sayfa : 137 - 140
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Yapılarının Gerçekleştirilmesi Öncesinde Etüd ve Araştırmanın Önemi Kamu Yatırımlarında Bugünkü Uygulamalar ve Gelecekteki Hedefler - (Ş. Ülya LEKİLİ) Sayfa : 141 - 144
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Manavgat Çayı Su Temin Projesi - (Hasan DENKER)Manavgat Çayı Su Temin Projesi - (Hasan DENKER) Sayfa : 145 - 160
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doğu Karadeniz Kıyılarının Sorunları ve Çözüm Önerileri - (Sami KOÇ) Sayfa : 161 - 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  izmit Körfezi Örneğinde 3.5KHZ Pinger (Transdüser) ve 40 İnçküp Airgun (Hava Topu) Sığ Sismik Yansıma Metodu Uygulamalarından Elde Edilen Verilerin Öndeğerlendirilmesi - (M. Duman ŞENÖZ, M. AVCI, M. ULUĞ) Sayfa : 169 - 172
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dalga-Akıntı Etkisinde Hareketli Tabana Yerleştirilmiş Boru Hatları Etrafında Hidrodinamik Yapının İncelenmesi - (E. ÇEVİK, Y. YÜKSEL) Sayfa : 173 - 180 Sayfa : 173 - 180
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akıntılı Bir Deniz Ortamında Tabana Oturan Silindire Etkiyen Kuvvetler - (Şevket ÇOKGÖR) Sayfa : 181 - 184
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Denizaltı Boru Hatlarının Tasarımı - (Y. YÜKSEL, E. ÇEVİK) Sayfa : 185 - 190
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deniz Deşarjı Yayıcı Hidroliğinde Deşarj Katsayısı, Sürtünme Katsayısı ve Atık Su Yoğunluğu İlişkilerinin incelenmesi - (Mehmet BERKÜN, Semih NEMLİOĞLU) Sayfa : 191 - 194
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Büyük Hacimli Deniz Yapılarına Tesir Eden Dalga Kuvvetlerinin Hesabında Sınır Elemanları Metodunun Stabilite Problemi - (T.JARAD ABU, Y. YÜKSEL) Sayfa : 195 - 202
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Boru Et Kalınlığının Artırılması Yöntemiyle Keskin Kenarlı Çıkış Uçlu Deniz Deşarjı Yaylalarının Hidrolik Veriminin Artırılması - (Semih NEMLİOĞLU) Sayfa : 203 - 206
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası