2. Yapı İşletmesi Kongresi
15-17 Haziran 2000

Yayın Bilgisi : 15-17 Haziran 2000

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 15.06.2000

Basım Yeri : Bassaray Basımevi

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
 
  Kongrenin Gelenekleşmesine Doğru - (Prof. Orhan YÜKSEL)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Proje Uygulanmasında Karşılaşılan Bazı Güçlükler - (Kadir SEVER)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bulanık Küme Kavramı Ve Yapı İşletmesinde Uygulama Örnekler - (Ekrem MANİSALI) Sayfa : 1 - 8
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  CPM İnşaat Planlamasında Etkin Bir Çözüm Yolu: Matris Metodu - (Ekrem MANİSALI, Emine OKUYAN, Ömer GİRAN) Sayfa : 9 - 18
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ağ Diyagramları İle Proje Planlamasında Karşılaşılan Üç Sorun-Üç Algoritma - (Orhan YÜKSEL) Sayfa : 19 - 30
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türk inşaat Sektöründe "Kritik Yol Yöntemi" Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar - (M. Talat BİRGÖNÜL, İrem (DİKMEN) ÖZDOĞAN) Sayfa : 31 - 42
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Planlamasında Bilgisayar Uygulamalarının Önemi Ve Bir Yazılım Örneği - (Ekrem MANİSALI, Murat ARSLAN) Sayfa : 43 - 54
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İhale Uygulamasında Uyuşmazlıklar - (Orhan YÜKSEL) Sayfa : 55 - 66
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bir Tatil Köyü Projesinde Uygulanan Yapım Teknolojisinde Grup Tesirinin İncelenmesi - (Ekrem MANİSALI, Emine OKUYAN, Ahmet GENELİOĞLU, Safa KİRAZOĞLU) Sayfa : 67 - 78
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüklenici İnşaat Firmalarında Teklif Hazırlama Sürecinin incelenmesi - (Gül POLAT, Uğur MÜNGEN) Sayfa : 79 - 88
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kamu Yatırım ihalelerinde, İhale indirim Oranlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi - (Ekrem MANİSALI, Hüseyin GENCER) Sayfa : 89 - 98
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe Ortak Girişimler Üzerine Bir Araştırma - (G. Emre GÜRCANLI, Uğur MÜNGEN) Sayfa : 99 - 114
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yap İşlet Devret Modelinde Karşılaşılan Riskler ve Değerlendirmesi - (Ekrem MANİSALI, S.Burçin KAPLANOĞLU) Sayfa : 115 - 122
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Üretiminde Sözleşme Yönetimine Genel Bir Bakış - (M. Emin ÖCAL, Nuran KAYA) Sayfa : 123 - 134
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Kooperatiflerinde Örgütlenme, İhale Ve Denetim Sorunları - (Yavuz Nedim YOKAŞ) Sayfa : 135 - 138
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Sektöründe Strateji Yönetimi - (İrem (DİKMEN) ÖZDOĞAN, M.Talat BİRGÖNÜL) Sayfa : 139 - 152
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Projelerinin Verimliliğinin Arttırılması - (Gökhan ARSLAN) Sayfa : 165 - 176
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yatırım Projelerinde Ekonomik Proje Yönetimi Ve Sistem Analizi Yaklaşımı - (Ekrem MANİSALI, Emine OKUYAN, Aslan KILIÇ) Sayfa : 177 - 188
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Büyük Ölçekli Projelerde Karşılaşılan Yapı işletmesi Uygulama Problemleri - (Ekrem MANİSALI, Sebahattin DİNÇ) Sayfa : 189 - 192
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tam Zamanında Satın Alma Sisteminin İnşaat Malzeme Yönetimine Uygulanabilirliği - (Emel LAPTALI Oral, Dilara KURT) Sayfa : 193 - 208
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Toplu Konut Projelerinde Toplam Kalite Yönetiminin Değerlendirilmesi - (Aynur KAZAZ) Sayfa : 209 - 222
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapı Üretiminde Kalite Geliştirme İçin Denetimsel Bir Yordamlama Modeli - (İlker ÖZDEMİR, Osman AYTEKİN) Sayfa : 223 - 232
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüklenici İnşaat Firmalarında Planlama Departmanlarının Durumu ve Sorunları Açısından Yeniden Düzenleme Önerisi - (Murat KURUOĞLU, Doğan SORGUÇ) Sayfa : 233 - 242
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türk ve İngiliz Eğitim Sistemlerinde Yapı İşletmesi Doktorasının Karşılaştırılması - (A. Mehmet HAKSEVER, Ekrem MANİSALI) Sayfa : 243 - 258
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Mühendisliğinde Yapı İşletmesi Meslekici Eğitim İhtiyacı ve Bir Uygulama Programı örneği - (Uğur MÜNGEN, Murat KURUOĞLU) Sayfa : 259 - 270
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye'de Yapı Projelerinin Nakit Akış Sorunlarının Yazılım Desteğiyle izlenmesi ve Çözümlenmesi - (İlker ÖZDEMİR, Arzu BODUR) Sayfa : 271 - 280
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Enflasyon Etkisinde İnşaat Sektörü -Yeniden Değerleme - (Orhan YÜKSEL, A.Hikmet TÖZÜN) Sayfa : 281 - 292
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kalıp Yatırımının Firma Finansman Politikasına Etkisi ve Optimum Bir Çözüm Önerisi - (Ekrem MANİSALI, Emine OKUYAN, Safa KİRAZOĞLU) Sayfa : 293 - 302
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tek Ölçütlü Proje Değerlendirme Metodlarına Eleştirisel Bir Bakış ve Proje Dengesi Metodu - (Ekrem MANİSALI, Emine OKUYAN) Sayfa : 303 - 312
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İnşaat Uygulama (Yapı İşletmesi) Mühendisliğinde Kongre Düzenlemenin Etik ve İlkeleri - (Doğan SORGUÇ) Sayfa : 313 - 324
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Özel Yapılarda Denetim - (Orhan YÜKSEL)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüklenici İnşaat Firmalarında Ofis Otomasyon Kullanımı ve Uygulama Örnekleri - (Murat KURUOĞLU, Doğan SORGUÇ) Sayfa : 341 - 354
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tarihi Meydanların Yeniden Düzenlenmesi Tasarımında Çok Amaçlı Yaklaşım Yöntemi - (Ekrem MANİSALI, İsmail Hakkı DEMİR) Sayfa : 355 - 362
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çok Katlı Binalarda Çöp Bacası Yapılmasının Gerekliliği Ve Tasarım İlkeleri - (M. Emin ÖCAL) Sayfa : 363 - 372
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası