2. Yapılarda Kimyasal Katkılar
12-13 Nisan 2007

Yayın Bilgisi : 12-13 Nisan 2007

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 12.04.2007

Basım Yeri : Kardelen Ofset

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Sunuş Sayfa : 9 - 10
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bir Bilim Adamın Ardından - (M. Hulusi ÖZKUL, Hasan YILDIRIM) Sayfa : 11 - 17
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kimyasal Katkı Maddeleri ve Tarihi Geçmişleri - (Sinan T. ERDOĞAN, Turhan Y. ERDOĞAN) Sayfa : 21 - 34
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  1. Oturum Sayfa : 36 - 82
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Hava Sürükleyici Katkıların Beton Dayanıklılığındaki Yeri - (Çelik ÖZYILDIRIM) Sayfa : 37 - 52
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Üretiminde Alternatif Su Geçirimsizlik Katkılarının Kullanımı - (Burak FELEKOĞLU, Bülent BARADAN .) Sayfa : 53 - 64
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sıfır Slump Beton Ürünleri için Kimyasal Katkılar ve Uygulamaları - (Osman Onur TEZEL, Okan DUYAR,Gülnihal AYKAN) Sayfa : 65 - 72
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sülfone Poliamin Bileşiklerinin Beton Performansına Etkilerinin İncelenmesi - (Gamze ERZENGİN, Emin ARCA, Meral ARCA, Afi fe GÜVENÇ) Sayfa : 73 - 82
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  2. Oturum Sayfa : 84 - 137
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Köprü Taliyeleri için Yalıtıcı Kimyasal Malzemeler - (Haluk AKTAN) Sayfa : 85 - 105
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Polikarboksilat Esaslı Kimyasal Katkılarda Çimento-Katkı Uyumu - (Ali Raif SAĞLAM, Nazmiye PARLAK, Hulusi ÖZKUL) Sayfa : 107 - 120
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Rötre Azaltıcı Katkılar - (Turgay KADIOĞLU, Cengiz ŞENGÜL, Özkan ŞENGÜL,Yılmaz AKKAYA, Mehmet Ali TAŞDEMİR) Sayfa : 121 - 130
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Laboratuvar ve Gerçek Üretim Şartlarında Hiper Akışkanlaştırıcı Seçimi - (Mehmet MUTLU, Emrah KARATAŞ, Erbil ÖZTEKİN, Orhan KEKLİK .) Sayfa : 131 - 137
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  3. Oturum Sayfa : 140 - 193
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su/İnce Malzeme Oranı ve Çelik Lif Dayanımının Kendiliğinden Yerleşen Betonların Mekanik Davranışına Etkileri - (Mehmet Ali TAŞDEMİR) Sayfa : 141 - 160
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uçucu Kül ve Metakaolin İçeren Kendiliğinden Yerleşen Harçlar - (Erhan GÜNEYİSİ, Mehmet GESOĞLU .)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Atık Mermer Tozunun Etkisi - (H. Yılmaz ARUNTAŞ, Mustafa DAYI, İlker TEKİN,Recep BİRGÜL, Osman ŞİMŞEK) Sayfa : 173 - 180
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kendiliğinden Yerleşen Betonda Mineral Katkıların Etkilerinin Araştırılması - (İlker Bekir TOPÇU, Osman ÜNAL,Tayfun UYGUNOĞLU) Sayfa : 181 - 193
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  1. Oturum Sayfa : 196 - 259
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çimento - Süperakışkanlaştırıcı Katkı Uyumunu Etkileyen Faktörler - (Kambiz RAMYAR) Sayfa : 197 - 211
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Süperakışkanlaştırıcılar ve Diğer Kimyasal Beton Katkıları Konferans - (Süheyl AKMAN) Sayfa : 213 - 236
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İşlenebilirliği İyileştirmede Süperakışkanlaştırıcı Kullanım - (Caner ARSLANTÜRK, Şakir ERDOĞDU .) Sayfa : 237 - 247
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Karışım Parametrelerinin Kendiliğinden Yerleşen Betonun Taze Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi - (Levent EROĞLU, Mustafa ŞAHMARAN,Özgür YAMAN, Mustafa TOKYAY) Sayfa : 249 - 259
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  2. Oturum Sayfa : 262 - 329
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Puzolanik Mineral Katkılar ve Tarihi Geçmişleri - (Sinan T. ERDOĞAN, Turhan Y. ERDOĞAN) Sayfa : 263 - 275
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kimyasal ve Mineral Katkıların Kütle Beton Tasarımında Yeri - (Aydın SAĞLIK, Fatih KOCABEYLER, Ergin TUNÇ) Sayfa : 277 - 297
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bakır Endüstrisi Atıklarının Beton Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması - (Başak MESCİ, Osman Nuri ERGUN, Mehmet ÇAKIROĞLU) Sayfa : 299 - 309
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çimentoda Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi ve Etkilerinin İncelenmesi - (Ergin ERGİ, Gülcan Sevim BİLGİN,M. Sadrettin ZEYBEK, Abdurrahman ASAN .) Sayfa : 311 - 317
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Boraks Üretiminde Ortaya Çıkan Atık Malzemenin Çimentoda Değerlendirilmesi - (Ali UĞURLU, Mine ÖZDEMİR) Sayfa : 319 - 329
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  3. Oturum Sayfa : 332 - 395
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton yol kür kimyasallarının etkinliğinin incelenmesi - (Halil CEYLAN) Sayfa : 333 - 356
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Modifi ye Süperakışkanlaştırıcı ile Betonda Uçucu Kül Optimizasyonu - (Özlem AKALIN, Mehmet MUTLU, Emin ARCA) Sayfa : 357 - 364
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çimento Süspansiyonlarında Cr(VI)?nın Farklı İndirgenler Karşısında İndirgenme Özellikleri - (Bülent YILMAZ, Tomris ERTÜN, Fatih YALÇIN) Sayfa : 365 - 373
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Farklı Etkinlikteki Beton Akışkanlaştırıcı Katkıların Performans Deneyleri ve Değerlendirme Sonuçları - (Ömer İÇEMER) Sayfa : 375 - 386
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kütahya İlinde Seramik Kaplama İşlerinde Yapı Kimyasalları ve Kullanıcı Profi lleri - (Yılmaz KOÇAK, Bülent YILMAZ, Atilla DORUM) Sayfa : 387 - 395
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası