3. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (5 Ekim 2000)
5 Ekim 2000

Yayın Bilgisi : 5 Ekim 2000

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 05.10.2000

Basım Yeri : Kardelen Ofset

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
 
  Marmara Denizi 'nde Potansiyel Heyelan Alanları ve Bunlara İlişkin Oluşacak Depreşim Dalgası ve (Tsunami) Hareketlerinin Belirlenmesi - (Bedri ALPAR, A. Cevdet YALÇINER, İlknur ÖZBAY) Sayfa : 17 - 32
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Tarihsel Veriler Işığında Marmara Denizi'nde Depreşim Dalgaları (Tsunamiler) - (Yıldız ALTINOK, A. Cevdet YALÇINER) Sayfa : 33 - 44
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Değirmendere (Kocaeli), 17 Ağustos 1999 Depremi Oluşan Kıyı Heyelanı - (Eymen AREL, Bülent KİPER) Sayfa : 45 - 56
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deniz Yapılarında ve Alanlarında Deprem Etkileri - (Ayşen ERGİN) Sayfa : 57 - 128
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sismik Deniz Tabanı Hareketlerinin Kıyılarda Oluşturduğu Dalgalar - (Emre N. OTAY, Cevza Melek KAZEYILMAZ) Sayfa : 57 - 66
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doğu Marmara Depreminin Körfez Bölgesi Deniz Yapılan Üzerindeki Etkileri - (Yalçın YÜKSEL, Haluk ÖZMEN, Esin ÇEVİK, 0. ÖZGÜVEN, Y. ÇELİKOĞLU, T. BOSTAN, S. GÜRER, F. GÖKOĞLU) Sayfa : 67 - 92
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul İçin Tahmin Edilen Deprem Senaryosunun Haydarpaşa Limanı Üzerinde - (Haluk ÖZMEN, Yalçın YÜKSEL, Esin ÇEVİK, Oya ÖZGÜVEN) Sayfa : 93 - 114
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Güneybatı Anadolu'nun Neotektonik Yapılarına Genel Bir Bakış ve Bölgenin Deprem Etkinliği - (Şükrü ERSOY, Yıldız ALTINOK, A. Cevdet YALÇINER Sayfa : 115 - 128
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Koruma Uygulamaları, Alan ve Laboratuvar Çalışmaları - (Yalçın YÜKSEL) Sayfa : 129 - 198
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Yapılarının Proje Yönetiminde Güvenirliğe Dayalı Risk Belirleme Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - (Ayşen ERGİN, Talat BİRGÖNÜL, Can BALAS, M. Buğra ÖNDER) Sayfa : 131 - 144
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kırılan Dalga Şartlarında Tetrapod Dalgıkıran Stabilitesinin Araştırılması - (Deniz TÜMER, Esin ÇEVİK, Ali Rıza GÜNBAK, Yalçın YÜKSEL) Sayfa : 145 - 160
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kesonlarda Dalga Etkilerini Azaltıcı Ön Yüzey Konfigürasyonlarının Deney Olarak İncelenmesi - (Ali Rıza GÜNBAK, M. Sedat KABDAŞLI, Oral YAĞCI) Sayfa : 161 - 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Taş Dolgu Dalgakıranlarda Hasarların Dalga Aşması Oranı ile Birlikte İncelenmesi - (Bergüzar ÖZBAHÇELİ, Ürfi YERLİ, Gülsen KlZİROĞLU, Engin BİLYAY, Selahattin BACANLI, Y. Ziya BOYACI) Sayfa : 169 - 184
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dalga Kıranların Liman Tarafında Şevleri Üstüne Su içinde Beton Dökerek Rıhtım Yapılması - (Veli AKÇAOĞLU) Sayfa : 185 - 198
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Koruma Uygulamaları, Alan ve Laboratuvar Çalışmaları - (Işıkhan GÜLER) Sayfa : 199 - 294
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyıda Suni Kıyı Beslenmesinin İki Boyutlu Model Kanalında İncelenmesi - (Hülya BOĞUŞOĞLU, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY) Sayfa : 201 - 214
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Giresun, Trabzon ve Rize İllerindeki Kıyı Değişimleri ve Çözüm Önerileri - (Bayram ÇELİK, Fatih DEĞİRMENCİ, Sadullah YILDIRIM, Hülya BOĞUŞLU) Sayfa : 215 - 230
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doğu Karadeniz'de Ölçülen Dalgaların Bazı Özellikleri - (Ömer YÜKSEK, Murat GÜRSES, İlyas Barış KUKUL, Ahmet TOKGÖZ) Sayfa : 231 - 250
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bir Fırtınanın ve Neden Olduğu Hasarların Analizi - (Ömer YÜKSEK, Servet KARASU, M. İhsan KÖMÜRCÜ) Sayfa : 251 - 262
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Göllerdeki Su Düzeyi Değişimleri ve Kıyı Yapıları Tasarımları - (Zübeyde KURTULUŞ) Sayfa : 263 - 278
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deniz Yapılarında Kullanılacak Anroşmanların Jeolojik ve Tektonik Özellikleri - (Hasan ŞİŞ) Sayfa : 279 - 294
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Limanlar - (Ali Rıza GÜNBAK) Sayfa : 295 - 373
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İzmir Limanı Konteyner Terminali Optimum Kapasite Analizi - (Gündüz GÜRHAN) Sayfa : 297 - 308
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Limanlardaki Konteyner Depolama Sahalarının Optimum Boyutlandırılmasına Yönelik Bir Yöntem - (Haluk ÖZMEN, Saadettin ÖZEN) Sayfa : 309 - 324
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sıkışıklık Yaşanan Limanlarımıza Alternatif Liman Önerilerinin Dünya Deniz Ticareti ve Kombine Taşımacılık Bağlamında Değerlendirilmesi - (Nesrin BAYKAN, Adnan AKYARLI) Sayfa : 325 - 338
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bir Rıhtım Rehabilitasyonu "Misuratı Demir Çelik Fabrikası Limanı, Rıhtımı" - (Fehmi ÇAKMAK) Sayfa : 339 - 362
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Rıhtım ve İskelelerde Gerekli Usturmaça Sistemleri - (M. Metin SONUVAR) Sayfa : 363 - 373
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yat Limanlan ve Kıyı Mühendisliğinde Çevresel/Yasal Boyutlar - (Metin SONUVAR) Sayfa : 375 - 432
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yat Limanlarında Yer Seçimi - (Ersel Zafer ORAL) Sayfa : 377 - 388
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Koruma Alanları ve Yat Limanları: "Dalaman Yat Limanı" - (Atila URAS, Harun GÜÇLÜSOY) Sayfa : 389 - 396
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çanakkale Kıyı Yapılarından (Balıkçı Barınağı, İskele, Liman) Kaynaklanan Sorunlar ve ÇED Yönetmeliği Uygulamaları - (H. İbrahim DENİZ) Sayfa : 397 - 402
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bandırma Alternatif Kıyı Dolgu Projesi Fizibilite Çalışması - (H. DEMİR, S. SAVRAN, E.N. OTAY) Sayfa : 403 - 418
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Havza Kaymaklı Kirliliği Azaltmak ve Atık Suları Arıtmak Amacıyla Kullanılan Ekilmiş Sulakalanlar - (Elif Asuman KORKUSUZ) Sayfa : 419 - 432
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Hidroliği - (Veli AKÇAOĞLU) Sayfa : 433 - 504
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Gemi Uskurlarının Oluşturduğu Jetin Rıhtımlarda Neden Olduğu Yerel Erozyon - (A. YÜKSEL, Yalçın YÜKSEL, Y. ÇELİKOĞLU, Esin ÇEVİK) Sayfa : 435 - 454
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kazıklı İskelelerde Dalda Nedeniyle Oluşan Kuvvetler ve Etkileri - (Emel İRTEM, Nuray GEDİK) Sayfa : 455 - 470
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İzmit Körfezi Akıntı Modellemesi - (Zeynep ÇEHRELİ, Osman S. BÖREKÇİ) Sayfa : 471 - 482
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Karadeniz Duble Otoyolu Kapsamında Rize'de İyidere-Çayeli Arasında Sahilde Yapımı Devam Eden Karayolu Köprülerinin Kıyı Çizgisi Değişimine Etkileri - (Veli SÜME, M. Selçuk GÜNER, M. Ufuk TURAN, Reşat ACAR) Sayfa : 483 - 492
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapımı Tamamlandıktan Sonra Karadeniz Otoyolunun, Kıyı Boyunca Akarsuların Taşıdığı Katı Madde İle Etkileşimi - (İbrahim YÜKSEL, Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK) Sayfa : 493 - 504
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Hidroliği - (Emel İRTEM) Sayfa : 505 - 582
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Bafra Ovası Kızılırmak Birleşimindeki Kıyı Erozyonunun İncelenmesi - (Mehmet Ali KÖKPINAR, Işıkhan GÜLER, Yakup DARAMA) Sayfa : 507 - 524
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Besleme Dizaynı ve Değişik Parametrelerin Kıyı Besleme Üzerindeki Etkileri - (Emel İRTEM, Ebru BAĞCIOĞLU) Sayfa : 525 - 540
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Sığlaşan Suda Dalga Denklemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü - (M. Sami AKÖZ, M. Salih KIRKGÖZ, Mustafa MAMAK) Sayfa : 541 - 550
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Yapılarındaki Dalga Çarpma Basınçları için Impuls Modellemesi - (Mustafa MAMAK, Salih KIRKGÖZ, M. Sami AKÖZ) Sayfa : 551 - 562
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Boyu Kum Tepeleri Üzerinde Dalgaların Deformasyonu - (Kemal GÜNAYDIN, M. Sedat KABDAŞLI) Sayfa : 563 - 574
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Yapılarında Kazıklı Sistemlerin Kullanılması - (Ergün TOĞROL) Sayfa : 575 - 582
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası