4. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu
(15-16 Aralık 2005)

Yayın Bilgisi : 15-16 Aralık 2005

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 15.12.2005

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Türkiye'de Tıbbi Atık Yönetimi, Bertarafına Yönelik Son Gelişmeler - (Dr. Ayşe MOLLAMAHMUTOĞLU, Ziraat Mühendisi Selamı BEKMEZCİ) Sayfa : 1 - 18
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Geri Kazanım Sistemindeki Etkili Parametrelerin İncelenmesi - (Araş. Gör. Melayib BİLGİN) Sayfa : 19 - 26
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kompostlanabilirlik Yönünden Evsel Katı Atıklann incelenmesi - (Yrd. Doç. Dr. S.Serkan NAS, Araş. Gör. Adem BAYRAM, Araş. Gör. Fatih SAKA) Sayfa : 27 - 36
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni Bir Dönem; Kentsel Dönüşüm - (Şehir Plancısı A.Faruk GÖKSU) Sayfa : 37 - 44
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Altyapı Şebekelerinin Yönetiminde Kent Bilgi Sisteminin Önemi - (Prof. Dr. M.Erol KESKİN, Araş. GÖr. A. Gökhan YILMAZ) Sayfa : 45 - 56
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deprem Bölgeleri İçin Kentsel Yönetim Sistemlerinin Aynimaz Bileşeni: Deprem Risk Analizleri - (Prof. Dr. S.Feyza ÇİNİCİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. İlknur BOZBEY, İnş.Y.Müh. M.Kubilay KELEŞOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK, Doç. Dr. N.Kemal ÖZTORUN) Sayfa : 57 - 58
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kent Yönetiminde Kentsel Altyapı Politikalannın Önemi - (Yrd. Doç. Dr. Ali ULU) Sayfa : 69 - 82
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Belediyelerin Sorunlarının Denizli Örneğinde İncelenmesi - (Yrd. Doç. Dr. Devrim ALKAYA, İşletmeci Yasemin ALKAYA, Jeo. ve Fotg. Müh. Kazım ALKAYA) Sayfa : 83 - 92
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yerel Yönetimlere Bilgi Sistemlerinin Etkileri - (Yrd. Doç. Dr. Ayşe TÜRABI, Prof. Dr. Turgut ÖZDEMİR, Araş. Gör. Füsun ÜÇER, Araş. Gör. Ayhan ARIK) Sayfa : 93 - 104
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Eskişehir'in İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Porsuk Çayı'nın ve Kent Merkezi Su Şebekesinin Bazı Sorunları - (Prof. Dr. Nazmi ORUÇ) Sayfa : 105 - 112
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentsel Su ihtiyacının Karşılanmasında Çoklu Hazne Problemlerinin Özümüne Nümerik Bir Yaklaşım - (Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU, Prof. Or. Tefaruk HAKTANIR) Sayfa : 113 - 122
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası