İMO BURSA ŞUBESİ ULAŞIM KOMİSYONU’NDAN TRAFİK BİLİNCİ ÖNERİLERİ

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, Şube Ulaşım Komisyonu’nun trafik bilinci ve ulaşımın doğru planlanması ile ilgili öneriler hazırladığını belirterek, trafik bilincinin oluşmasında eğitimin uzun vadede kalıcı bir çözüm yolu olacağını vurguladı.

Eklenme Tarihi: 06/05/2022

  • İMO BURSA ŞUBESİ ULAŞIM KOMİSYONU’NDAN TRAFİK BİLİNCİ ÖNERİLERİ
  • İMO BURSA ŞUBE BAŞKANI KÜÇÜKKAYALAR:

         “TRAFİK KAZALARINA KALICI ÇÖZÜMÜN YOLU; EĞİTİM”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, Şube Ulaşım Komisyonu’nun trafik bilinci ve ulaşımın doğru planlanması ile ilgili öneriler hazırladığını belirterek, trafik bilincinin oluşmasında eğitimin uzun vadede kalıcı bir çözüm yolu olacağını vurguladı.

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, 1-7 Mayıs ‘Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası’ nedeniyle Şube Ulaşım Komisyonu’nun trafik bilinci ve ulaşımın doğru planlanması hakkında hazırladığı önerileri kamuoyuna aktardı. Başkan Küçükkayalar, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“İnsan, doğası gereği hareketlidir. Hayatını sürdürebilmek, gelişmek ve bir şeyler üretebilmek için sürekli hareket halinde olması gerekmektedir. Ulaşım insanoğlunun başarma, nesneye hâkim olma ve engellere kafa tutma güdüsünün bir ürünüdür. Ulaşım güdüsünün beraberinde getirdiği ve hayatımızın merkezinde olan trafik, günümüz dünyasında ne yazık ki insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, trafik kazaları; dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin insanın hayatını kaybetmesine ve 78 milyon insanın da yaralanmasına sebep olmaktadır.

Ülkemizde her yıl Mayıs ayının ilk haftası, vatandaşlarımızda trafik bilincini oluşturmak, maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçmek ve trafik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, “Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası’’ olarak kutlanmaktadır.

TRAFİK EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİ BAŞLAMALI

Ülkemizde ve dünyada en çok can kayıplarının, maddi zararların oluştuğu trafik kazalarının baş aktörü insandır. Trafik kazalarını önlemek veya en az seviyeye indirilebilmek için formüle edilen; denetim, mühendislik, alt yapı, acil ve ilk yardım faktörlerinin yanı sıra trafik eğitiminin önemi ayrı bir yere sahiptir. Etkileri uzun dönem içinde gerçekleşen fakat çözüm noktasında kalıcılığı daha fazla olan trafik eğitimi; ne kadar erken yaşlarda verilirse bu kalıcılık ve etkinin daha fazla olacağı yapılan araştırmalarla da doğrulanmaktadır. Trafik kazalarının önüne geçilmesi için toplumumuz trafik kuralları konusunda bilinçlendirmeli, trafik eğitimine çocuk yaşlarda okul öncesi eğitimden itibaren başlanılmalıdır. Trafik Güvenliği dersi ilkokul 4’ncü sınıfta, sınıf öğretmenleri tarafından verilmekte olup, etkin ve verimli bir şekilde öğrencilere aktarılması noktasında daha fazla çalışılmalıdır. Toplumsal bir bilinç oluşturulabilmesi için, esasen ailede başlaması gereken ve anaokulu, ilkokul ve ortaokul çağında müfredatta saati artırılarak, bu konuda teknik eğitim almış uzman kişiler tarafından verilmesi önem arz eden trafik konusu ihmal edilemeyecek kadar hayatidir.

TRAFİK EĞİTİM PARKI EFEKTİF KULLANILMALI

Bursa’da göç ile artan nüfus ve beraberindeki taşıt sayısı artışı nedeniyle günümüzün en önemli konularından biri de trafik olmuştur. Kentlilik bilinci ile ayrılmaz bir ikili olan trafik kültürünün çocuk yaşlarda kazandırılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve işletilmesi için İl Emniyet Müdürlüğüne devredilen Trafik Eğitim Parkı’nın bu anlamda olumlu bir adım olarak değerlendiriyor ve efektif bir merkez haline gelmesini umuyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TRAFİK

Ayrıca trafik bilincinin oluşturulması kent içi trafik yoğunluğunun düzenli hale gelmesinde de aktif rol alabilir. Ulaştırmada yaşanan sorunlara çözüm yollarından birisi olan toplu taşıma kullanımı ve halkın buna yönlendirilmesi olumlu bir bakış açısı sağlayacaktır. Toplu taşıma bilinci arttırılması, ilgili kurum ve kuruluşlara toplu taşımanın yaygınlaştırılması ve doğru planlanması konusunda da baskı yapacaktır. Süreç içerisinde, egzoz gazı emisyonlarının azaltılması yönünde de olumlu adımlar atılmış olacak ve sürdürülebilir bir trafik yönetimi ortaya çıkacaktır. Kısacası trafik bilincinin tıpkı doğru bir ulaşım ağı gibi örülmesi ve tüm kolları ile değerlendirilmesi gerekmektedir.” 

  • İMO Bursa Şube Baskanı Kucukkayalar1.JPG
  • İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu.JPGTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası